Posts

VHC chart ngày 16-5

SZL chart ngày 16-5

VNM ngày 16-5

22 qui tắt giao dịch của Dennis Gartman

Sự khác nhau giữa con bạc và nhà đầu tư chuyên nghiệp

10 quy tắt tại sao nên dùng price action trong giao dịch forex?

Hiệu quả của việc không làm gì cả bài học từ cá sấu săn mồi.

Bài học quản trị bản thân của lão Vương và con trai.

6 lưu ý khi trade theo phương pháp price action

19 sai lầm hay gặp khi đầu tư tài chính

Hiệu ứng Rắn Hổ Mang - Cobra effect