Posts

VHC chart ngày 16-5

SZL chart ngày 16-5

VNM ngày 16-5

Chart PLX đạt điểm chốt lời ngày 13/4

Phân tích chart S&P 500

Phân tích chart US10

Chart CTR phân tích ngày 6/4 đã đạt TP1 và giá đang đến TP2

Phân tích PLX ngày 13/4

Phân tích TCB nến tuần tỉ lệ 1:9 ngày 9/4/2020

Chart CTR ratio 1:2 & 1:4

Phân tích vnindex ngày 3/4

Chart ACV

Chart VRE

Chart MBB vùng chờ mua

Chart HPG

Phân tích HBC

Phân tích vnindex ngày 3/2

Phân tích VPB ngày 22/1

Phân tích TCB ngày 3/1

Phân tích REE ngày 2/1