Posts

BTC chart ngày 17-5

VHC chart ngày 16-5

SZL chart ngày 16-5

VNM ngày 16-5

Chart GBP/USD ngày 21-4

Chart PLX đạt điểm chốt lời ngày 13/4

Phân tích chart S&P 500

Phân tích chart US10

Chart XAU / USD phân tích ngày 7/2 đã đạt target TP1 và TP2

Chart CTR phân tích ngày 6/4 đã đạt TP1 và giá đang đến TP2

Phân tích PLX ngày 13/4

Phân tích TCB nến tuần tỉ lệ 1:9 ngày 9/4/2020

Chart CTR ratio 1:2 & 1:4

Phân tích vnindex ngày 3/4

Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm

Chart AUD/USD phân tích ngày 24/2 đạt target 1:3

Chart XAU / USD đạt target

Chart ACV

Chart VRE

Chart AUD / NZD