Posts

Bây giờ còn không chịu cố gắng thì đợi đến bao giờ?

7 CĂN BỆNH HỦY HOẠI SỰ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TRẺ VIỆT

16 SỰ THẬT TÀN NHẪN, BIẾT SỚM TRƯỞNG THÀNH SỚM

VA VẤP CUỘC ĐỜI, TÔI MỚI HIỂU ....

Hãy đọc, suy ngẫm và liên tưởng đến thực tế cuộc sống để bản thân có thể lĩnh hội được bài học vô cùng sâu sắc của người Do Thái.

Nhiều khi không thể biết được tại sao đường giá chạy như thế.

Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi

Thà bỏ qua cơ hội còn hơn lỗ vốn.

Lạc quan là một từ không nên tồn tại trong đầu của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Học kỹ năng thật tốt và tồn tại đủ lâu

việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh

Đừng cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường mà hãy kiên nhẫn chờ đợi

22 qui tắt giao dịch của Dennis Gartman

Sự khác nhau giữa con bạc và nhà đầu tư chuyên nghiệp

Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN