VNM ngày 16-5

Phân tích VNM ngày 16-5
chờ hồi về 103000 mua và chờ bán quanh vùng 12000 và 135000

==> Phân tích chỉ mang tính tham khảo không phải là gợi ý đầu tư, hãy phân bổ vốn và stoploss dứt khoát.


Comments