VHC chart ngày 16-5

Phân tich VHC chart ngày 16-5
chờ mua quanh vùng 28500
chờ bán quanh vùng 40500

==> Phân tích chỉ mang tính tham khảo không phải là gợi ý đầu tư, hãy phân bổ vốn và stoploss dứt khoát.


Comments