SZL chart ngày 16-5

Phân tích SZL chart ngày 16-5
chờ hồi về mua quanh vùng 37500
chờ bán quanh vùng 46300

==> Phân tích chỉ mang tính tham khảo không phải là gợi ý đầu tư, hãy phân bổ vốn và stoploss dứt khoát.


Comments