việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh

“Trong đầu tư tất cả là vì TIỀN. Do đó việc bạn KIẾM và GIỮ được bao nhiêu tiền nó quan trọng hơn việc bạn phải chứng minh cho ai đó quan điểm đầu tư của bạn là đúng hay sai.” - ToanSystem.Comments