Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi

“Trong giao dịch đừng biến mình từ nhà đầu cơ kém thành nhà đầu tư giỏi” - ToanSystem

Đầu cơ sai hãy cắt lỗ dứt khoát, đừng để khoản lỗ kéo dài và biến mình trở thành nhà đầu tư dài hạn, và cũng đừng hãnh diện khi mình may mắn có lãi kiểu như vậy vì sau đó thị trường sẽ lấy lại hết tất cả.


Comments