Thà bỏ qua cơ hội còn hơn lỗ vốn.

“Trong đầu tư có những lúc thà bỏ qua cơ hội còn hơn lỗ vốn, 
Thị trường vẫn mãi còn đó, cơ hội thì thường lặp lại có chu kỳ.” 
                                                                              - ToanSystem


Comments