Phân tích TCB nến tuần tỉ lệ 1:9 ngày 9/4/2020

TCB: ratio: 1:9 (Nến tuần)
Vùng chờ mua 12239 - 13079
TP: 20239
SL: 11779
=======================
Chú ý: Thông tin dùng tham khảo,
không phải là gợi ý đầu tư. đi tiền thế nào là do bạn tự quyết định.
Hãy bảo vệ vốn của bạn, stoploss dứt khoát.


Comments