Phân tích chart US10

Phân tích chart US10
Phân tích chỉ mang tính tham khảo không phải là gợi ý đầu tư,
đi tiền như thế nào là do mỗi cá nhân tự quyết định,
dù đúng dù sai phải tuân thủ cắt lỗ dứt khoát để bảo toàn vốn.


Comments