Học kỹ năng thật tốt và tồn tại đủ lâu

“Để săn được con mồi béo tốt, ngoài học những kỹ năng thực chiến tốt nhất người thợ săn còn phải ở trong rừng đủ lâu để mài dũa nó.” - ToanSystem.
“Kết quả của những nghiên cứu đã chứng minh: 10000 giờ đồng hồ luyện tập là đòi hỏi bắt buộc để đạt được cấp độ tinh thông và khả năng trở thành một chuyên gia đẳng cấp thế giới - trong bất kỳ lĩnh vực nào"Comments