Chart XAU / USD phân tích ngày 7/2 đã đạt target TP1 và TP2

Chart XAU / USD đạt target TP1 (đã đạt ngày 3/2) và TP2 (Chốt trước giá để bảo đảm tài khoản thắng lớn nhé)https://www.toansystem.com/2020/03/chart-xauusd.html


https://www.toansystem.com/2020/02/xauusd-xauusd-1m-16-172.html
Comments