Chart CTR ratio 1:2 & 1:4

CRT: ratio 1:2 & 1:4
Vùng chờ Buy 30439 - 31439
Target 1: 36979
Target 2: 43279
Stoploss: 27239

=================

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.


Comments