Chart XAU / USD đạt target

XAU / USD đã chạy đến target, mọi người chốt lời và chờ tín hiệu price action ngay tại vùng cản  để quyết định vào lệnh mua hay bán tiếp nhé.


Phân tích ngày 2/3
https://www.toansystem.com/2020/03/chart-xauusd.html


Comments