Chart VRE

VRE 1D Ratio: 1:3
Entry: 28839
Stoploss: 27480
TP1: 30553
TP2: 31239
TP3: 33139
==> Buy

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, không phải là gợi ý đầu tư, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân, nhớ stoploss dứt khoát.


Comments