Chart HPG

HPG: Hoà Phát. Chart 1D. Tỉ lệ: 1:3
Entry: Chờ giá về mua tại vùng (21200-21500)
Stoploss: Dưới vùng 20100
TP1: 23379
TP2: 25279

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Comments