Chart EUR/USD

EUR / USD 1D Ratio: 1:1.5 - 1:2
Consider to Sell
Entry: 1.11522
Stoploss: 1.12462
TP1: 1.10106
TP2: 1.09510

*Tối nay có tin về đồng USD cẩn thận stoploss dứt khoát nếu sai nhé.
* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.Comments