Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm

Chart EUR / JPY phân tích ngày 25/2 đã đạt tỉ lệ 1:1 cần Theo dõi thêm để đạt tỉ lệ 1:2 hoặc có thể chốt bớt phần lời nhé.
Chart ngày 25/2
https://www.toansystem.com/2020/02/eurjpy-1w-ratio12.html
Comments