Chart EUR / AUD

EUR/AUD: 1D. ratio 1:2
Consider to Sell
Entry:1.68794
TP: 1.62644
SL: 1.71787

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân, nhớ stoploss dứt khoát.


Comments