Chart AUD / NZD

AUD / NZD 1D Ratio: 1:5
wait price back test zone: 1.04866
==> Buy
Entry: 1.04866
Stoploss: 1.04022
TP1: 1.06369
TP2: 1.07369

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, không phải là gợi ý đầu tư, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân, nhớ stoploss dứt khoát.


Comments