Chart ACV

ACV 1D Ratio: 1:2
Chờ giá hồi về vùng: 56112 ==> buy
Entry: 56112
TP1: 66558
TP2: 74165
==> Buy
* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, không phải là gợi ý đầu tư, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân, nhớ stoploss dứt khoát.


Comments