VGI phân tích ngày 19/2

VGI phân tích ngày 19/2. chart tháng trong kênh tăng, tuần trong kênh tăng vừa breakout mô hình chờ quay về test cản, ngày trong kênh tăng đang quay về test cản của khung tuần
hai vùng mua 25379 và 24567
2 giá mục tiêu 32456 và 36567

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Comments