PNJ phân tích 20/2


PNJ phân tích ngày 20/2 và giá có một cản gap ngay vùng 87479, giá thủng và đóng nến trên thì chỉ cần vài ngày giá nó sẽ vọt lên luôn vùng 90839. chốt được ngay vùng này thì đẹp và nằm im núp lùm.

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Comments