Phân tích vnindex ngày 3/2
Phân tích vnindex ngày 3/2 chạy đúng mô hình.

Comments