MBB phân tích 22/2MBB đang đi đúng phân tích ngày 22/2 chạy xuống vùng 19k sau đó hồi lên và tiếp tục chạy theo kênh giá giảm.

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Comments