EURJPY 1W Ratio 1:2


EURJPY 1W Ratio1:2
Structure: down trend
Tendency: downward
Consider to sell 
Entry: 119.959
TP: 112.789 
SL: 123.617 

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.

Comments