Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN

“Chúng ta phải chọn lựa: Nỗi đau của sự KỶ LUẬT hay nỗi đau của sự HỐI HẬN “ 
                    - Jim Rohn


Comments