Tâm lý giao dịch: Thái độ và sự nhất quán kỷ luật trong giao dịch


Sự khác biệt giữa trader thành công và trader thất bại đó chính là chiến thắng đều đặn và sống lâu nhất có thể trên thị trường.

Vậy người thành công trong trading có phải họ thông minh hơn hay họ phân tích giỏi hơn, hay họ được tiếp cận các hệ thống giao dịch hoàn hảo, hay họ làm việc chăm chỉ hơn. Những điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng một sự thật bạn phải biết rằng những người thất bại trong nghề trading đều là những người có bằng cấp, có địa vị xã hội và nhóm người mà thua nhiều nhất bao gồm chủ yếu là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhà khoa học, các CEO, người về hưu giàu có, và các doanh nhân. Và hơn nữa những người phân tích tốt trong nghề trading là những người thất bại nặng nề nhất. Thật không thể tưởng tượng nỗi phải không bạn. Người thông minh và phân tích tốt sẽ góp phần rất lớn trên con đường thành công nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ thành công. Vậy thành công trong trading cuối cùng nó là cái gì? Nó là những suy nghĩ khác biệt tốt nhất của những người thành công so với những suy nghĩ của người trader khác.

Đặc điểm xác định khoảng cách giữa người chiến thắng đều đặn với những người khác đó là: Những người chiến thắng đã đạt được một tâm lý rất ổn định, họ tập hợp được những thái độ rất tốt, cho phép họ luôn duy trì tính kỷ luật, sự tập trung, và, trên tất cả, họ tin tưởng bất chấp các điều kiện bất lợi. Kết quả là, họ không còn nhạy cảm với những nỗi sợ hãi phổ biến và các lỗi.

Và hầu như tất cả những Trader đều được học một cái gì đó về thị trường; nhưng rất ít Trader hiểu được rằng THÁI ĐỘ và sự NHẤT QUÁN là điều hết sức cần thiết để trở thành một người chiến thắng đều đặn.

Vậy làm cách nào đề kiểm soát được tâm lý giao dịch? Hãy xem bí mật được tiết lộ dần trong những bài viết tiếp theo.

Tâm lý giao dịch: Bạn chấp nhận tỉ lệ rủi ro bao nhiêu khi vào lệnh

Comments